ปิรันย่า – 2G, 3G และ 4G IMSI แคชเชอร์

ปิรันย่า เป็นระบบ2G, 3G และ 4G (LTE) IMSI ที่เปิดใช้งานการรวบรวมตัวตนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ของระบบ

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมักจะถือโทรศัพท์ของพวกเขากับตัว การมีข้อมูลลับในโทรศัพท์ส่วนบุคคลเปรียบเทียบกับการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ระบบปิรันย่าช่วยให้องค์กรรวบรวมตัวตนของโทรศัพท์ (IMSI, IMEI หรือ MSISDN) ในขณะที่ส่งมอบเครื่องมือขั้นสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวบรวมและจัดการกับโทรศัพท์มือถือ

ปิรันย่า ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งยอมให้ปฏิบัติการในเครือข่ายระบบ 2G, 3G และ 4G (LTE) และช่วงความถี่หลากหลายจากฮาร์ดแวร์หนึ่งตัวโดยทันที

ปิรันย่านำความสามารถของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมในฐานข้อมูลเฉพาะ ซึ่งยอมให้ระบบจัดการรายการของเป้าหมายและแจ้งเตือนการตรวจจับของโทรศัพท์มือถือผู้ต้องสงสัยที่กำหนดล่วงหน้า

ปิรันย่ายังคงจัดส่งขั้นตอนแรกของการจัดการสถานการณ์อัจฉริยะและการสืบสวนลับหรือติดตาม ปิรันย่าสามารถรวมระบบอื่นๆและเซ็นเซอร์สำหรับก่อให้เกิดค่าสูงสุดของข้อมูลที่จัดเตรียมโดยระบบปิรันย่า ยกตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิด, การจดจำใบหน้า, ระบบไบโอเมตริกซ์, เครื่องสแกน, ระบบการจดจำแผ่นป้ายทะเบียน (LPR: license plate recognition system), จุดตรวจตามชายแดนและระบบอื่นๆ