ArrowCell – เครื่องตรวจจับ, เครื่องป้องกันและเครื่องหาสถานที่ตั้งของการดักจับการใช้งานจีเอสเอ็ม

ผลิตภัณฑ์ในตระกูลเรย์โซน แอร์โรว์เซลล์ นำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์ของการป้องกันอย่างเต็มที่ต่อระบบการดักจับการใช้งานจีเอสเอ็ม

แอร์โรว์เซลล์ระบุเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่โดยรอบของเครื่องและตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ขั้นตอนวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ระบุว่าได้มีการเปลี่ยนเซลล์ปฏิบัติงานต้นแบบโดยตัวแทนผู้ปฏิบัติการปลอม การใช้ช่องโหว่เฉพาะในมาตรฐานจีเอสเอ็ม แอร์โรว์เซลล์ปิดการใช้งานการดักจับและป้องกันการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แอร์โรว์เซลล์มีความสามารถในการระบุตำแหน่งของระบบดักจับจีเอสเอ็มแบบแอ๊คทีฟ โดยระบุตำแหน่งห้องจริงภายในอาคารได้แม่นยำมาก

ArrowCell D – เปิดการใช้งานการตรวจจับระบบดักจับจีเอสเอ็มแบบแอ๊คทีฟ (active GSM interception system) ในระยะใกล้ เรย์โซน แอร์โรว์เซลล์ ดี เป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กซึ่งตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ปกติในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 2G และ 3G ในสภาพแวดล้อมโดยรอบ.

ArrowCell DPL – เปิดการใช้งานการตรวจจับ, การป้องกันและตำแหน่งของระบบดักจับจีเอสเอ็มแบบแอ๊คทีฟ เรย์โซน แอร์โรว์เซลล์ ดีพีแอล ตรวจจับการคุกคามของระบบดักจับแบบแอ๊คทีฟที่ผิดกฎหมายแบบเรียลไทม์ เตือนผู้ใช้และปิดการใช้งานการดักจับ เรย์โซน แอร์โรว์เซลล์ ดีพีแอลมีความสามารถในการระบุตำแหน่งของระบบดักจับจีเอสเอ็มแบบแอ๊คทีฟ โดยระบุตำแหน่งห้องจริงภายในอาคารได้อย่างแม่นยำมาก.