GeoMatrix – ระบบจีโอโลเคชั่น

จีโอเมทริกซ์เป็นระบบอัจฉริยะจีโอโลเคชั่นขั้นสูง ซึ่งให้ตำแหน่งสถานที่ตั้งแบบเรียลไทม์ของผู้ใช้บริการระบบจีเอสเอ็มใดๆทั่วโลก

จีโอแมทริกซ์เป็นโซลูชั่น SS7 protocol ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้หน่วยสืบราชการลับและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความสามารถในการหาตำแหน่ง, ติดตามและจัดการผู้ใช้บริการจีเอสเอ็ม/ยูเอ็มทีเอส/ 3G / 4G (แอลทีอี)) ที่ซ่อนเป็นความลับที่ใดก็ได้ในโลก ในแบบเรียลไทม์โดยใช้ GUI ที่เป็นมิตรอย่างมากและแผนที่รองรับกราฟฟิคต่างๆ

เป้าหมายและผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถตรวจจับได้ โซลูชั่นสืบค้นสถานะอย่างลับๆ, ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของเป้าหมายที่น่าสนใจจากทุกแห่งในเมืองและ / หรือพื้นที่ทั้งประเทศและนอกเขตชายแดนหาตำแหน่งของพวกเขาโดยมีความแม่นยำสูงในแบบเรียลไทม์

จีโอแมทริกซ์ยอมให้ถามโดยจัดการเองหรืออัตโนมัติในแบบเรียลไทม์โดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้ (สิ่งกระตุ้น) ซึ่งเปิดการทำงานการติดตามในระยะยาวโดยอัตโนมัติจากสถานะผู้ใช้บริการที่เลือกและสถานที่ตั้ง