SPRINTER – อุปกรณ์ดักจับข้อมูลสำหรับระบบ 2G, 3G และ 4G ที่ใช้งานอยู่

Sprinter คือระบบดักจับข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในเชิงยุทธวิธีแบบไร้สาย สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 2G, 3G และ 4G Sprinter ช่วยให้หน่วยข่าวกรองและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถดักฟังและบันทึกเสียงของการโทรด้วยเสียง ดักจับข้อความตัวอักษร และดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายได้

ระบบ Sprinter ดักฟังและบันทึกเสียงของการโทรด้วยเสียงได้ทั้งสายโทรเข้าและโทรออก ดักจับข้อความตัวอักษร (SMS) และสามารถจัดการกับการสื่อสารของเป้าหมายได้ ระบบนี้ไร้ตัวตนโดยสิ้นเชิง และไม่สามารถสามารถตรวจจับได้ไม่ว่าโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือเป้าหมาย

เราพัฒนา Sprinter ขึ้นมาด้วยกรอบความคิดในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษในทุกแง่มุม กรอบความคิดนี้รวมถึง
ตัวช่วยสร้างที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับการเตรียมตัวปฏิบัติพันธกิจ ปฏิบัติการดักจับข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดักจับได้

นอกจากนี้ Sprinter ยังมีขีดความสามารถในการควบคุมการดักจับข้อมูลจากระยะไกล ด้วยระบบที่สามารถติดตั้งและใช้งานแบบพกพา
ในที่ต่างๆ ได้ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย แบตเตอรี่ และเสาอากาศที่รวมอยู่ในกระเป๋าสะพายหลังขนาดกะทัดรัดเพียงใบเดียว
การกำหนดค่าเฉพาะของระบบนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มระยะของการดักจับข้อมูล และสามารถทำงานได้แม้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คนไม่หนาแน่น